Tred

Adverteren

TRED is het perfecte platform om uw merken onder de aandacht van de retailers te brengen. TRED verschijnt 12 keer per jaar. In de belangrijke beursperiodes is de frequentie verhoogd om optimaal te kunnen voorzien in de informatiebehoefte van onze klanten. Met het informeren over nieuwe collecties, trends en nabeschouwingen ondersteunen wij de schoenenbranche om goed geïnformeerd het nieuwe seizoen in te gaan.

Naast het vakblad verschijnt de digitale nieuwsbrief van TRED. Iedere publicatie in ons vakblad heeft de maximale aandacht van de potentiële en bestaande klanten in Nederland en België. Door de herleesfactor van 3 en meeleesfactor van 4 bereiken de beursuitgaven van TRED 36.000 contactmomenten! 

Wilt u paginagroot in de Tred verschijnen, uw banner op deze website zien en optimaal onder de aandacht komen van de hele schoenenbranche? Wij helpen u graag de beste oplossing voor uw bedrijf te zoeken.

Wij kunnen ook de productfotografie voor u verzorgen.

Mail voor meer informatie naar tred.advertenties@blauwmedia.com

Neem contact met mij op

 
 

* Veld is verplicht om in te vullen.