Column Juridisch:

De Wet Werk en Zekerheid wordt alweer aangepast!
(deel 1)

Met de – inmiddels al niet meer zo nieuwe – Wet Werk en Zekerheid (WWZ), is het Nederlandse arbeidsrecht in 2015 ingrijpend gewijzigd. Vanuit mijn praktijk als arbeidsrecht advocaat heb ik vorig jaar meerdere columns geschreven over de WWZ. Onder andere een 5-delige zomerspecial over de ‘Wijzigingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015’ en een 3-delige serie over de ‘Eerste ervaringen nieuwe ontslagrecht’. Wat leert de praktijk ons, bijna een jaar later? De WWZ is op zich goed werkbaar, maar kent in de praktijk ook haken en ogen. Reden voor de eerste aanpassingen in de WWZ. Een overzicht van de drie belangrijkste (aangekondigde) wijzigingen in twee columns.

De alledaagse praktijk op de werkvloer laat zien dat de WWZ soms leidt tot bijvoorbeeld rechtsongelijkheid of ongewenste situaties, zowel voor werkgever als werknemer. Denk bijvoorbeeld aan seizoenarbeiders en de transitievergoeding bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikten. Op 21 april 2016 heeft minister Asscher daarom aan de Tweede Kamer een voorstel tot aanpassing van de WWZ gedaan. In deze column (deel 1) ga ik in op de positie van seizoenarbeiders. In mijn volgende column (deel 2) zal ik ingaan op het wel of niet verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, indien een cao-regeling (met een gelijkwaardige voorziening) van toepassing is én zal ik ingaan op de transitievergoeding met betrekking tot ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wijziging ketenregeling bij seizoensarbeid

De ketenregeling bepaalt wanneer de laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst in een reeks wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling houdt vanaf 1 juli 2015 in dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst steeds tweemaal kan worden verlengd (dus maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd), maar de totale duur van de keten wordt beperkt tot twee jaar. Bovendien ontstaat pas een nieuwe keten bij een onderbreking van zes maanden (was drie maanden). In de arbeidsrechtpraktijk spreken we ook wel van de ‘3x2x6’-regel.

Het probleem zit met name in de ‘6’, ofwel de langere tussenperiode van zes maanden. Deze heeft namelijk in de praktijk als onbedoeld gevolg dat veel werkgevers seizoenarbeiders, bij het bereiken van het einde van de keten, geen nieuwe arbeidsovereenkomst meer aanbieden, om te voorkomen dat er een dienstverband voor onbepaalde tijd ontstaat. Vaak is dat niet eens onwil van de werkgever, maar kán hij zich financieel gezien simpelweg geen personeel veroorloven in het laagseizoen. Zodra het seizoen echter weer aantrekt, zijn de zes maanden nog niet voorbij. De seizoenarbeider krijgt geen nieuwe arbeidsovereenkomst en de werkgever raakt onbedoeld een goede kracht kwijt. Terwijl beiden graag (weer) samen verder willen.

Om dit ongewenste gevolg te ‘repareren’, is voorgesteld om het mogelijk te maken dat de wettelijke tussenperiode van zes maanden bij cao kan worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden. Deze uitzondering bij cao zou mogelijk moeten worden voor functies waarin ‘de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijk omstandigheden seizoensgebonden zijn’ en ‘deze werkzaamheden gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht’. Kortom: het moet om echte uitzonderingen gaan, waarbij het onmiskenbaar om seizoensgebonden werk gaat. Streven is om deze wijziging al per 1 juli 2016 in te voeren.

Het voorstel tot wetswijziging biedt werkgevers bij seizoensgebonden werk dus meer flexibiliteit om te werken met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. En biedt dus hoop voor al die hardwerkende camping- en strandpaviljoenmedewerkers, ijsverkopers en vuurwerkverkopers, die ongewild werkloos thuis kwamen te zitten!

stijn
Stijn Maas
Leeftijd: 38
Bedrijf: Allied Advocaten
Functie: Advocaat/Partner
Specialisatie: Arbeidsrecht
Ondernemers: “Kunnen mij altijd vrijblijvend bellen. Hoe benader ik klanten? Ik geloof in een persoonlijke benadering en een goede en duurzame samenwerking met klanten. Niet een kantoor staat u bij, maar de mens en advocaat Stijn Maas. Zoals ik mens ben, ben ik ook als advocaat: no nonsens en down-to-earth. Laagdrempelig en praktisch.”
Motto: “Als specialist arbeidsrecht bied ik praktisch, betaalbaar en laagdrempelig arbeidsrechtadvies voor particulier en MKB-ondernemers, zodat de arbeidsrechtadvocatuur voor een bredere groep mensen bereikbaar wordt. Dit doe ik met mijn unique selling points: een brede blik, betaalbaar en betrokken.”
smaas@alliedadvocaten.nl
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0