Euro-Holland en GMS Group Netherlands gaan samenwerking aan

Euro-Holland en GMS Group Netherlands hebben besloten om de handen ineen te slaan. Dit betekent dat de centrale van Euro-Holland in Nijkerk sluit en de RSB Retail + Service Bank de centrale betalingen voor de leden van Euro-Holland zal uitvoeren.

Na vele intensieve gesprekken is tijdens de algemene ledenvergadering van Euro-Holland positief gestemd over de samenwerking met GMS. Daarmee is de kogel door de kerk. De partijen bundelen hun activiteiten om meer uitdagingen aan te kunnen gaan en kansen beter te benutten.

Bouwsteen
Beide detaillistenorganisaties beschouwen goed gekwalificeerde medewerkers als een wezenlijke bouwsteen voor succes. Om medewerkers naar een hoger niveau te brengen zal de GMS scholingsacademie worden ingezet. Met behulp van een train the trainer-scholingsconcept wordt het personeel getraind. Door het gemiddelde kassabonbedrag te verhogen hopen de deelnemers een omzetstijging te realiseren. Een door Euro-Holland opgestart IT-project zal gezamenlijk worden voortgezet. Dit project behelst de opzet van een centrale artikelendatabank. Hierdoor wordt het mogelijk orders te bundelen, is benchmarking mogelijk, kunnen artikelen worden uitgewisseld en kan er in de toekomst een gezamenlijke webshop worden opgezet.

Marketing
De leden van Euro-Holland zullen op het gebied van marketing breed worden ondersteund. GMS biedt veelzijdige marketinghulp aan, evenals gezamenlijke reclameacties met leveranciers, jaarlijkse promotiecampagnes, PR- en liefdadigheidsacties maar ook doelgroepgerichte direct marketing acties. Directeur Hans Vendrig blijft de komende jaren de centrale contactpersoon voor (de leden van) Euro-Holland. Daarnaast krijgt elk lid van Euro-Holland een contactpersoon vanuit GMS toegewezen.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0