Rectificatie Faillissement Omniwear International B.V.

Op donderdag 16 april verscheen op dit platform een bericht getiteld ‘Faillissement Omniwear B.V.’. In de titel van dit bericht is per abuis melding gemaakt van het faillissement van Omniwear B.V. Dit moet zijn het faillissement van Omniwear International B.V. Ook is het in het bericht van 16 april genoemde schoenenmerk Hinson geen onderdeel van het failliete Omniwear International B.V.  maar een onderdeel van Omniwear B.V. Op woensdag 15 april j.l. is Omniwear International B.V. te Kaatsheuvel (Noord-Brabant) door de rechtbank in Zeeland-West-Brabant failliet verklaard. Omniwear International B.V. had geen activiteiten in de schoenhandel en diende als service B.V. voor andere entiteiten.  Als curator is aangesteld J.M. Molkenboer.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0