Geen bezwaar tegen outletcenter Zevenaar

Outletcenter ZevenaarDe Raad van State heeft de bezwaren tegen een outletcentrum bij Zevenaar verworpen. Het plan in Zevenaar voorziet in een outletcenter met 12.000 tot maximaal 15.000 vierkante meter vloeroppervlak. Voornaamste vrees van de bezwaarmakers is dat de plaatselijke middenstand de dupe wordt en de leegstand dramatisch oploopt. De onderzoeken op basis waarvan de gemeente groen licht gaf voor de outlet, worden door hen als verouderd en gegrond op verkeerde cijfers naar de prullenbak verwezen.

De Raad van State gaat hier niet in mee en vindt dat de gemeente Zevenaar met de uitgevoerde haalbaarheids- en effectenstudies en het ladderonderzoek (de gevolgen van elke stap die in het proces wordt genomen) voldoet aan de eisen. Er is ook voldoende gemotiveerd rekening gehouden met de te verwachten toename van de leegstand, zo vindt de Raad van State.

De Raad van State spreekt duidelijk uit dat een outletcenter aangemerkt kan worden als ‘populaire vrijetijdsbesteding’ en dat bezoekers bereid zijn 60 tot 90 minuten te reizen voor een bezoek. Daarop concludeert het bestuursorgaan dat een outlet iets toevoegt. “Hiermee worden de keuzemogelijkheden voor de inwoners vergroot qua diversiteit en prijs”, staat in de uitspraak.

Wat de gevolgen van de uitspraak betekenen voor een outletcenter bij Assen is nog onbekend. Half juli beslist de provincie of een outlet in Drenthe past. Bij een ja stemt de gemeenteraad van Assen definitief voor of tegen een Factory Outlet Center. Pas daarna stappen de bezwaarmakers in Drenthe – hoogstwaarschijnlijk – naar de Raad van State. Wel weten de tegenstanders nu welke argumentatie niet succesvol is bij de Raad van State.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0