Home 1

Schoenenprijzen blijven ver achter bij inflatiecijfer

Schoenenprijzen blijven ver achter bij inflatiecijfer                                    

De prijzen van schoenen zijn in 2022 duidelijk onder de stevige stijging van de inflatie gebleven. Ook bleef de prijsontwikkeling van schoenen achter bij de gestegen prijzen van kleding in 2022. Dit blijkt uit een analyse van recente inflatiecijfers door onze redactie economie.

2,7 procent gestegen

Schoenen werden in 2022 gemiddeld 2,7 procent duurder, veel minder dan het totale mandje aan goederen en diensten (de inflatie) , dat in 2022 vooral als gevolg van de sterk gestegen prijzen van energie en voedsel precies 10 procent duurder werd. Binnen het schoenensegment werden in 2022 vooral herenschoenen (+4,1 procent) en damesschoenen (+3,3 procent) duurder. Kinderschoenen waren een duidelijke dissonant en werden niet duurder in 2022 maar juist goedkoper (-0,5 procent).  De schoenenprijzen stegen in 2022 ook minder hard dan de prijzen van kleding. Kleding was in 2022 gemiddeld 4,7 procent duurder dan in 2021.

Damesschoenen veel duurder in december

In december stegen de schoenenprijzen met gemiddeld 4,2 procent. De hoogste prijsgroei was in december voor rekening van de damesschoenen die vergeleken met december 2021 6,5 procent duurder werden. Zo hoog was de prijsstijging van damesschoenen niet eerder in 2022. In december  werden herenschoenen 3,9 procent duurder, terwijl kinderschoenen juist goedkoper werden in december (-1,4 procent).

Bron: CBS

Markt, textielsupermarkten en herenkledingwinkels tellen meeste omzetstijgers kleding

Markt, textielsupermarkten en herenkledingwinkels tellen meeste omzetstijgers kleding

De kledingwinkels boekten in het derde kwartaal van dit jaar 6 procent meer omzet dan in derde kwartaal vorig jaar. Niet alle kledingwinkels gingen er echter in het derde kwartaal in omzet op vooruit. Integendeel bij iets meer dan de helft van de kledingbedrijven daalde de omzet en bij een minderheid van de bedrijven steeg de omzet. In de markthandel in kleding en textiel en bij de textielsupermarkten zaten relatief de meeste omzetstijgers en bij dameskledingwinkels de minste.  Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-data door onze redactie economie.

Omzetgroei per kwartaal steeds lager

De omzetstijging van 6 procent die kledingwinkels in het derde kwartaal realiseerden was veruit de laagste van de eerste drie kwartalen dit jaar. Winkelsluitingen als gevolg van de coronaperikelen in de eerste twee kwartalen van 2021 zorgde voor extreem hoge uitslagen in vooral het eerste kwartaal van dit jaar (+92,2 procent). In het tweede kwartaal was de omzetgroei al een stuk bescheidener (+19,5 procent).

Meeste omzetstijgers bij grootste kledingwinkelbedrijven

De grootste kledingwinkels, met meerdere winkelvestigingen en minstens 250 werkzame personen, telde in het derde kwartaal veruit de meeste omzetstijgers. Bij 63 procent steeg de omzet, waarvan bij 41 procentpunt sprake was van zoals het CBS dat noemt “normale omzetgroei” ( tot +20 procent) en bij 22 procentpunt van “snelle omzetgroei”(vanaf +20 procent of meer). Een derde van de grootste kledingwinkels zag zijn omzet in het derde kwartaal “normaal” afnemen (tot -20 procent). Snelle daling (vanaf -20 procent) kwam bij de grootste kledingwinkels in deze periode niet voor. Bij 4 procent van de grootste kledingwinkels stabiliseerde de omzet in het derde kwartaal. De minste omzetstijgers (44 procent) kwamen in het derde kwartaal voor bij de kleinere kledingwinkelbedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Bij 53 procent van deze bedrijven daalde de omzet.

60 procent markthandelaren in kleding en textiel boekt omzetwinst

Relatief de meeste omzetstijgers in de kledingbranche waren markthandelaren. Bij 60 procent steeg de omzet in het derde kwartaal, waarvan bij 40 procentpunt zelfs met 20 procent of meer. Op de tweede plek stonden de textielsupermarkten waar 52 procent van de bedrijven in het derde kwartaal omzetgroei realiseerde. De helft van de omzetgroeiers onder de textielsupermarkten boekte een groei tot 20 procent, de andere helft vanaf 20 procent. Van de winkels in herenkleding won 49 procent omzet in het derde kwartaal, terwijl 48 procent omzet verloor en 3 procent de omzet gelijk zag blijven. Herenkledingbedrijven met slechts 1 werkzame persoon waren  in het derde kwartaal het meest succesvol: bij 56 procent van deze zogenaamde eenpitters steeg de omzet en bij 42 procent daalde omzet. Dameskledingwinkels boerden wat omzetgroeiers en –dalers betreft relatief het slechtst in het derde kwartaal. Bij ruim de helft van de dameswinkels (54 procent) nam de omzet af, bij 38 procentpunt was sprake van normale daling (tot 20 procent) en bij 16 procent van snelle daling (vanaf 20 procent). In totaal steeg bij 44 procent van de dameskledingbedrijven de omzet in het derde kwartaal, waarvan bij 16 procentpunt met 20 procent of meer.

Vertrouwen detailhandelsondernemers in voortbestaan gedaald

Vertrouwen detailhandelsondernemers in voortbestaan gedaald

In de detailhandel was het aantal ondernemers dat begin november dit jaar verwachtte nog minstens een jaar te bestaan duidelijk lager dan in mei. Bijna 30 procent van het aantal ondernemers in de detailhandel gaf in november aan dat de hoge prijzen van energie en grondstoffen een doorslaggevende rol spelen bij hun oordeel over de continuïteit van hun bedrijf. Overigens was de prijsontwikkeling in de modebranches in november dit jaar wisselend:  kleding steeg in prijs en schoenen daalden in prijs. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie economie.

Ruim 70 procent van de detailhandelsbedrijven denkt nog minstens een jaar te kunnen overleven

Van alle bedrijven in de detailhandel verwachtte in november 71,8 procent van de ondernemers minstens een jaar te kunnen voortbestaan onder de huidige economische omstandigheden; 2,3 procent verwachtte een half jaar tot een jaar te kunnen overleven en 2,0 procent drie maanden tot een half jaar. 0,8 procent van de bedrijven verwachtte tot drie maanden te kunnen overleven en 23,1 procent gaf in november aan niet te kunnen zeggen hoe lang ze onder de economische omstandigheden van dat moment de continuïteit van hun bedrijf kunnen handhaven. Vooral het percentage detailhandelsbedrijven dat in november dacht nog minstens een jaar te kunnen overleven is vergeleken met mei dit jaar stevig lager.  In mei gaf nog 78,7 procent van de ondernemers aan minstens een jaar te kunnen overleven.

Bijna 30 procent van detailhandelsondernemers vindt dat hoge energie- en grondstofprijzen hun voortbestaan bedreigen

28,2 procent van de ondernemers in de detailhandel vond in november dat de hoge prijzen van energie en grondstoffen een doorslaggevende rol spelen in het voortbestaan van hun bedrijf. Ruim 63 procent  van de ondernemers vond dat de hoge prijzen van energie en grondstoffen wel een rol spelen in hun voortbestaan, maar geen doorslaggevende, terwijl 8,3 procent hoge prijzen niet of nauwelijks een rol vond spelen.

Kledingprijzen stijgen en schoenenprijzen dalen in november

In november was kleding 6,6 procent duurder dan in november vorig jaar. Dameskleding steeg in die periode 7,8 procent in prijs en herenkleding 7,7 procent. Baby- en kinderkleding kwam met een prijsstijging van 1,8 procent veel minder van zijn plaats. In de eerste elf maanden van dit jaar stegen de kledingprijzen gemiddeld met 4,0 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De prijs van schoenen maakte in november een duidelijk andere ontwikkeling door dan de kledingprijzen. Schoenen werden in november 1,3 procent goedkoper, waar kleding in november juist duurder werd. Vooral kinderschoenen daalden in november in prijs (-6,2 procent). Bij herenschoenen ging er vergeleken met november vorig jaar 0,5 procent van de prijs af, terwijl damesschoenen als enige schoenensoort een kleine prijsstijging doormaakte (+0,2 procent). In de periode januari-november  dit jaar stegen de schoenenprijzen gemiddeld met 2,6 procent.

Detailhandel verwacht volgend jaar hogere omzet

Ondanks een naderende recessie verwachten ondernemers in de detailhandel volgend jaar per saldo hogere omzetten te behalen. Er zijn met betrekking tot de verwachte omzetontwikkeling volgend jaar meer positieve dan negatieve detailhandelsondernemers. Ook wordt voor volgend jaar groei van de personeelssterkte voorzien. Negatief gestemd daarentegen zijn de detailhandelsondernemers over de investeringen volgend jaar. De verwachtingen voor het laatste maar voor de detailhandel ook belangrijkste kwartaal van dit jaar zijn overwegend positief. Dit blijkt uit een analyse van recente conjunctuurgegevens door onze economische redactie.

Een derde detailhandelsondernemers ziet omzet stijgen in 2023

Ruim 33 procent van de ondernemers in de detailhandel verwachtte begin vierde kwartaal dit jaar dat de omzet volgend jaar hoger zal zijn dan in 2022. Meer dan de helft dacht dat de omzet volgend jaar gelijk zal blijven aan die van dit jaar, terwijl 16,2 procent uitging van lagere omzetten in 2023. Over de voor volgend jaar verwachte ontwikkeling van de personeelssterkte zijn de ondernemers in de detailhandel nipt positief. Het aantal ondernemers dat personeelsgroei voorziet ligt 4,7 procent hoger dan het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte volgend jaar zal afnemen. Overigens denkt bijna 80 procent dat de personeelssterkte volgend jaar gelijk zal blijven aan die van dit jaar. Als de verwachtingen van de detailhandelsondernemers voor volgend jaar uitkomen, zal de detailhandel in 2023 minder investeren dan in 2022. Meer dan 16 procent van de ondernemers denkt namelijk dat de investeringen in 2023  vergeleken met dit jaar gaan afnemen, terwijl maar 13,5 procent investeringsgroei voorziet. De overgrote meerderheid gaat evenwel voor volgend jaar uit van gelijkblijvende investeringen.

Detailhandel positief over omzetontwikkeling in belangrijkste kwartaal van het jaar

De omzetverwachtingen van detailhandelaren voor het vierde kwartaal van dit jaar zijn licht positiever dan vorig jaar. Vorig jaar voorzag per saldo 26,3 procent van de ondernemers hogere omzetten in het laatste kwartaal tegen 27,2 procent dit jaar. Overigens verwacht per saldo een grote meerderheid van de ondernemers hogere prijzen in het vierde kwartaal van dit jaar (63,3 procent). Per saldo 4,4 procent denkt dat de personeelssterkte dit jaar in het vierde kwartaal zal toenemen.

Ondernemers zonder zorgen over bedrijfsvoering daalt

Het aantal ondernemers dat begin vierde kwartaal dit jaar geen belemmeringen voor de bedrijfsvoering voorzag, is vergeleken met de meting van het vierde kwartaal vorig jaar flink afgenomen. Vorig jaar voorzag nog 37,5 procent van de ondernemers geen belemmeringen, nu nog maar 20,2 procent. Belangrijkste knelpunt blijft het tekort aan arbeidskrachten: 37,1 procent ervaart thans deze belemmering. Onvoldoende vraag is een duidelijk groeiende belemmering. Inmiddels ervaart 13 procent van de detailhandelsondernemers dit als belangrijkste belemmering, vorig jaar nog maar 4 procent.

Record prijsstijging kleding

Record prijsstijging kleding

Kleding is sinds september een nadrukkelijke mede-aanjager van de inflatie geworden. Na de forse stijging van de kledingprijzen in september liepen de kledingprijzen in oktober verder op naar een nog niet eerder vertoonde plus van bijna 10 procent vergeleken met oktober vorig jaar. Tot en met augustus dit jaar kwam prijsstijging van kleding niet boven de 3,9 procent uit. Schoenen doen vooralsnog nauwelijks mee aan het opjagen van de inflatie, in oktober bedroeg de prijsstijging hier nog geen 3 procent. Vooral door iets lagere energieprijzen deed de totale inflatie in oktober een kleine stap terug. Net als bij kleding echter nam bij onder meer voedingsmiddelen en meubelen het stijgingstempo van de prijzen verder toe naar nog niet eerder bereikte niveaus. Dit blijkt uit een analyse van recent door het CBS gepubliceerde inflatiecijfers door onze economische redactie.

Herenkleding stijgt het meest in prijs

Kleding werd in oktober liefst 9,4 procent duurder, nadat de prijzen in september al met 8,0 procent waren gestegen. Herenkleding is binnen het kledingsegment koploper prijsstijging. In oktober ging de prijs van herenkleding met 11,8 procent omhoog. In september werd voor herenkleding al een stijging van 9,6 procent gemeten. Ook de prijs van dameskleding trok in oktober flink aan. Vergeleken met oktober vorig jaar werd dameskleding 9,4 procent duurder, fors meer dan in september toen dameskleding 6,5 procent in prijs steeg. Baby- en kinderkleding was in oktober de kledinggroep met de minste prijsstijging (+6,6 procent). Sinds september zijn de prijzen van kleding fors gaan stijgen. Daar vóór zaten de prijzen veel minder in de lift.  De gemiddelde prijsstijging van kleding in de periode januari-oktober 2022 (+3,7 procent) komt dan ook niet in de buurt van de sterke stijgingen in september en oktober. Herenkleding werd in de eerste tien maanden het meest duurder: gemiddeld steeg de prijs in deze periode met 6,1 procent, gevolgd door respectievelijk dameskleding met een gemiddelde prijsstijging in 2022 tot nu toe van 3,1 procent en baby- en kinderkleding met een gemiddelde prijsstijging van 2,0 procent.

Schoenen geen aanjager inflatie

Schoenen werden in oktober 2,8 procent duurder en waren daarmee geen aanjager van de hoge inflatie. Integendeel schoenen dempten eerder de inflatie. Weliswaar stegen zowel dames- als herenschoenen in oktober 4,0 procent in prijs, maar kinderschoenen werden in oktober juist 2,0 procent goedkoper. Inclusief de prijsontwikkeling in oktober werden schoenen gemiddeld 3,0 procent duurder in de eerste tien maanden van dit jaar.  Herenschoenen stegen in deze periode het meest in prijs (+4,6 procent), terwijl dames- en kinderschoenen eveneens in deze periode respectievelijk 3,3 en 0,2 procent duurder werden.

.

Inflatie licht gedaald in oktober

In oktober kwam de inflatie uit op 14,3 procent. Licht lager dan in september toen consumentengoederen en -diensten 14,5 procent duurder waren dan een jaar eerder. De ranglijst van  hoogste prijsstijgers wordt nog steeds aangevoerd door energie die in oktober 173,3 procent duurder was dan in oktober vorig jaar, licht lager dan in september toen de prijsstijging van energie 199,7 procent bedroeg. Voedingsmiddelen zijn in oktober wel verder in prijs gestegen van +12,8 procent in september naar +14,0 procent in oktober. Ook meubelen en andere woninginrichtingsartikelen voeden de inflatie thans flink: in oktober werden woninginrichtingsartikelen 14,7 procent duurder tegen +13,1 procent in september.

Schoenen best verkocht in september

Kleding en schoenen best verkocht in september

De kleding- en schoenenbranche boekten in september de hoogste omzetstijging in de detailhandel. Vooral in geld gemeten ging de septemberomzet flink omhoog. Met de drogisterijen waren beide modebranches de enige detailhandelsbranches die er in slaagden in september ook in verkocht volume groei te realiseren. In de overige door het CBS gepubliceerde branches is sprake van een zeer terughoudende consument : de volumeomzetten gaan onderuit en alleen  doorgevoerde prijsstijgingen kunnen in de meeste gevallen nog een positieve kasstroom genereren. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze economische redactie.

Schoenen- en lederwarenbranche aan top

Zowel in geld als in volume was de schoenen- en lederwarenbranche in september de best presterende branche in de detailhandel. De kassaomzet steeg vergeleken met september vorig jaar met 11,3 procent, terwijl het aantal verkochte paren schoenen en het aantal aan de man gebrachte lederwaren in deze periode met 7,3 procent groeide.  Inclusief september is de geldomzet van de schoenen-en lederwarenbranche in de eerste negen maanden van dit jaar met 21,0 procent gestegen en in volume met 17,1 procent. De beste omzetscores werden behaald in het eerste kwartaal (+70,6 procent geldomzet en +67,3 procent volumeomzet).

Gestegen prijzen van grote invloed op kledingomzet

Na de schoenenbranche presteerde de kledingbranche het best in september dit jaar. In geld steeg de omzet met 10,7 procent. De invloed van de prijsstijgingen van kleding op de groei van de geldomzet was echter groot. In aantal verkochte kledingstukken bedroeg de omzetgroei in september namelijk wel aanmerkelijk minder: +2,5 procent. Tot dusverre dit jaar steeg de geldomzet van de kledingbranche met 21,0 procent en de volume-omzet met 17,1 procent. Net als bij de schoenenbranche was het eerste kwartaal van dit jaar veruit het beste kwartaal voor de kledingbranche: de geldomzet verdubbelde bijna +92,2 procent en in volume nam de omzet met 88,6 procent toe.

Omzetvolume totale detailhandel daalt met 3 procent

Dat de consument zijn aankopen matigt, blijkt duidelijk uit de daling van het aantal verkochte artikelen (omzetvolume) in de totale detailhandel in september. In geld steeg de omzet weliswaar nog met bijna 6 procent, maar in volume was er sprake van een afname van 3,0 procent. In de foodsector bedroeg de volumedaling 2,0 procent, in de non-foodsector 2,7 procent en bij webshops liefst 6,3 procent. De meeste volumepijn werd in september in de meubelbranche geleden waar het omzetvolume met 10,8 procent daalde, bij een omzetstijging in geld van 1,4 procent.

Dit jaar al veel kleding- en schoenenwinkels verdwenen

Dit jaar al veel kleding- en schoenenwinkels verdwenen

In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal kledingwinkelbedrijven in Nederland met 2,6 procent gedaald en het aantal schoenenwinkelbedrijven met 7,5 procent. In de kledingbranche ging het grootste aantal bedrijven verloren bij de textielsupermarkten en de herenkledingwinkels. Vooral kleinere winkelbedrijven in de modebranches sloten hun deur. In de totale detailhandel steeg het aantal bedrijven nog wel. Dit kwam vooral door de groei van het aantal webshops. Ook het aantal webshops in kleding nam tot nu toe dit jaar nog toe. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze economische redactie.

Ruim 200 kledingwinkels minder

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er 215 kledingwinkelbedrijven verdwenen. Begin dit jaar waren het er nog 8120, waarvan er begin oktober nog 7905 over waren (-2,6 procent). In absolute zin verdwenen vooral veel kleinere bedrijven en kwamen er grotere bij. Van kledingwinkels met 1 werkzame persoon en met 2 werkzame personen waren er begin oktober respectievelijk 160 en 100 minder dan begin van dit jaar. Groei vond er onder meer plaats bij kledingbedrijven met 3 tot 5 werkzame personen (+15) en met 5 tot 10 werkzame personen (+35).

Relatief het sterkst daalde dit jaar in de kledingsector het aantal textielsupermarktbedrijven (-7,4 procent tot een totaal van 125 textielsupermarktbedrijven) en het aantal herenkledingbedrijven (-4,3 procent tot een totaal  van 770 begin oktober). Het aantal bovenkledingbedrijven met een algemeen assortiment nam in deze periode met 3,2 procent af, het aantal winkelbedrijven in dameskleding met 2,0 procent en het aantal winkels in baby- en kinderkleding met 2,5 procent. De onderkledingbranche was de enige sub-branche in de kledingwinkelsector waar het aantal bedrijven in de eerste negen maanden van dit jaar nog licht groeide. Er kwamen in deze periode 5 bedrijven bij (+1,0 procent), waardoor hun totaal aantal begin oktober uitkwam op 490.

Aantal schoenenwinkels met 7,5 procent gedaald

Het aantal schoenwinkelbedrijven is in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 70 afgenomen tot een totaal aantal van 860 (-7,5 procent). De daling vond vooral plaats bij de kleinste bedrijven (1 werkzame persoon), hier nam het aantal met 40 af. Van de schoenwinkelbedrijven met 3 tot 5 werkzame personen waren er begin oktober 20 minder dan begin dit jaar.

Aantal webshops in kleding met ruim 600 gestegen

Het aantal kledingwebshops is tot nu toe dit jaar met 605 gestegen (+3,3 procent). Begin dit jaar waren er 18450 in kleding gespecialiseerde webshops en begin oktober werd de grens van 19 duizend gepasseerd: 19055. De groei vond vooral plaats bij de kleinste kledingwebshops (1 werkzame persoon): hun aantal groeide met 785 tot 15915. Kledingwebshops met 2 werkzame personen slonken in aantal van 2775 begin dit jaar tot 2550 (-225).

Begin vierde kwartaal telde Nederland 158 duizend detailhandelsbedrijven

Het aantal detailhandelsbedrijven in Nederland groeide in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 1135 bedrijven naar een totaal aantal van 158000. De groei kwam voor een groot deel op conto van de webshops die in deze periode in aantal met 2545 toenamen (+3,2 procent) tot een totaal aantal webshops per begin oktober van 82175.

Inflatie naar ongekende hoogte

Hoge inflatie krijgt nu ook grip op kleding

De prijzen van kleding zijn in september met 8,0 procent gestegen. Sinds de start van de huidige publicatietabel in 1996 zijn prijsstijgingen van deze omvang bij kleding niet eerder gemeten. Vergeleken met de prijsstijgingen eerder dit jaar hebben de kledingprijzen in september fors aan stijgingstempo gewonnen. Schoenen waren in september wat prijsontwikkeling betreft duidelijk gematigder dan kleding. Vooral door de enorme stijging van de prijzen van energie en voedingsmiddelen, maar nu ook beïnvloed door de groei van de kledingprijzen, was de inflatie in september historisch hoog: + 14,5 procent. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-inflatiecijfers door onze economische redactie.

Baby- en kinderkledingprijzen pieken

Waar de prijsstijging van baby – en kinderkleding de afgelopen maanden nagenoeg altijd lager uitviel dan die van heren- en dameskleding, zijn de rollen is september omgedraaid. Baby- en kinderkleding werd in september maar liefst 10,3 procent duurder en nam daarmee in het prijsstijgingsklassement van kleding de koppositie over van herenkleding,. Herenkleding ging tot dusverre dit jaar in alle maanden aan kop.. Alleen in mei 2006 stegen de prijzen van baby- en kinderkleding harder (11,1 procent). In  september zat herenkleding  baby- en herenkleding nog wel op de hielen met een nog niet eerder gemeten prijsstijging van 9,6 procent. Dameskleding  werd in september 6,5 procent duurder. Voor dameskleding was dit de hoogste prijsstijging sinds februari 2019 toen dameskleding 7,2 procent duurder werd. Opgeteld bij de prijsontwikkelingen van kleding eerder dit jaar werd kleding in de eerste negen maanden van dit jaar 3,0 procent duurder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Herenkleding werd in deze periode 5,4 procent duurder, dameskleding 2,4 procent en baby- en kinderkleding 1,4 procent.                                                                                                             

Schoenen nog geen aanjager inflatie

Schoenen zorgen nog niet voor stijgende inflatiecijfers,  De schoenenprijzen stegen in september met 3,7 procent. Dit was hoger dan in augustus toen schoenen 0,8 procent duurder werden, maar weer lager dan in maart, mei en juli toen de prijzen met bijna 5 procent groeiden. Gemiddeld werden schoenen in de eerste negen maanden van dit jaar 3,0 procent duurder. In september stegen herenschoenen het meest in prijs (+5,6 procent). De prijs van damesschoenen steeg  in die maand met 3,8 procent en kinderschoenen met 0,7 procent. Ook In de periode januari-september 2022 gingen herenschoenen wat prijsstijging betreft aan kop (+4,7 procent), gevolgd door damesschoenen (+3,2 procent) en kinderschoenen (+0,5 procent).

Inflatie naar ongekende hoogte

De Nederlandse inflatie bereikte in september een hoogte die in de lopende CBS-reeks van inflatiecijfers niet eerder gemeten werd: +14,5 procent. Energie die in september 199,7 procent duurder was dan in september vorig jaar was de grote boosdoener, gevolgd door voedingsmiddelen die in september gemiddeld 12,8 procent in prijs stegen.

Augustus slechtste maand voor modebranches tot nu toe dit jaar

Augustus slechtste maand voor modebranches tot nu toe dit jaar

De kledingbranche en de schoenen- en lederwarenbranche hebben in augustus dit jaar zowel in geld als in volume stevig minder verkocht dan in augustus vorig jaar. Nog niet eerder dit jaar was de omzetafname zo fors. Webshops in kleding en modeartikelen konden in augustus geen tegenwicht bieden aan de mindere verkopen van de modewinkels.  Vooral door hogere geldomzetten in de food-sector groeide de totale detailhandelsomzet nog wel licht in augustus, De hogere omzetten in geld in de foodsector kwamen vooral tot stand door de sterk gestegen prijzen van voedingsmiddelen. In volume werd namelijk minder verkocht dan in augustus vorig jaar. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Geldomzet kledingbranche daalt bijna 5 procent in augustus

Kledingwinkels kregen in augustus dit jaar 4,6 procent minder euro’s in de kassa dan in augustus vorig jaar. De vorige daling van de geldomzet dateert van juni dit jaar. toen de geldomzet met 2,6 procent afnam vergeleken met juni vorig jaar. Het omzetvolume van de kledingwinkels daalde in augustus met 7,6 procent. In de eerste vier maanden van dit jaar beleefden kledingwinkels hoogtijdagen toen de geldomzet in januari (+118,3 procent) en februari (+138,4 procent) ruim verdubbelde. Ook in maart (+57,4 procent) en april (+61,5 procent) was er nog ruime omzetwinst, waarna de geldomzetontwikkeling in mei (+13,9 procent) weer wat meer normale vorm ging aannemen. De eerste acht maanden van dit jaar leverden de kledingwinkels een omzetgroei in geld op van 29,3 procent. Omdat de prijzen van kleding vooralsnog niet sterk stijgen, bleef de groei van het omzetvolume in de eerste acht maanden van dit jaar in de buurt van de omzetstijging in geld (+26,3 procent).    

Schoenen- en lederwarenwinkels presteren minder dan kledingwinkels

De schoenen- en lederwarenwinkels zagen hun geldomzet in augustus sterker dalen dan de kledingwinkels. Bij schoenen- en lederwarenwinkels nam de geldomzet in augustus vergeleken met augustus vorig jaar met 6,8 procent af. Het aantal verkochte paren schoenen nam in augustus iets meer af (-8,1 procent). Net als bij de kledingwinkels werden de eerste vier maanden van dit jaar bij de schoenen- en lederwarenwinkels gekenmerkt door zeer forse stijgingen van de geldomzet, variërend van +81,1 procent in februari tot +58,6 procent in april. Daarna daalde het groeitempo aanmerkelijk en werd in juni zelfs al geldomzetverlies geleden (-4,5 procent). In  de periode januari-augustus dit jaar steeg de geldomzet van de schoenen- en lederwarenbranche met 22,2 procent, in volume bedroeg de groei 18,2 procent.

Omzetontwikkeling modewebshops compenseert niet

De geldomzetdaling in de kleding- en de schoenen- en lederwarenwinkels kon in augustus niet worden goedgemaakt door de verkopen van de webshops in kleding- en modeartikelen. Ook de geldomzet van deze shops daalde in augustus (-1,9 procent). De enige webshops die in augustus een omzetplus scoorden waren de webshops in voeding en drogisterijartikelen (+5,7 procent). In totaal daalde de geldomzet van pure webshops in augustus met 2,6 procent.

Hoge prijzen houden geldomzetontwikkeling totale detailhandel in augustus positief, volume daalt wel aanzienlijk

In geld steeg de omzet van de totale detailhandel in augustus met 3,7 procent. De stijging was geheel voor rekening van de sterk gestegen prijzen in vooral de foodsector. In volume daalde de omzet van de detailhandel met 4,1 procent. De winkels in voedingsmiddelen boekten in augustus nog wel 9,9 procent omzetwinst, maar gingen er in volume 0,8 procent op achteruit. In de non-foodsector nam de omzet in augustus zowel in geld (-0.5 procent) als in volume (-6,2 procent) af. De grootste klap in augustus kregen de meubelwinkels te verwerken: in geld daalde de omzet hier met 8,7 procent en in volume met 19,5 procent.

Kleding ruim 3 procent duurder in maand van inflatierecord

Kleding ruim 3 procent duurder in maand van inflatierecord

In augustus stegen de prijzen van consumentengoederen en -diensten naar een recordhoogte van  +12,0 procent. Nog nooit eerder sinds het CBS in Nederland startte met het meten van de maandelijkse inflatie was de stijging zo hoog. Grote boosdoener in augustus was de gasprijs.  Vergeleken met augustus vorig jaar steeg de prijs van gas in augustus dit jaar met 170,1 procent. De bij voedingsmiddelen gemeten prijsstijging (+13,1 procent) stuwde de inflatie ook verder omhoog.  Modeartikelen deden het in augustus wat prijsontwikkeling betreft rustig aan en hadden dan ook een dempend effect op de inflatie. Kleding werd in augustus gemiddeld 3,3 procent duurder, terwijl de prijs van schoenen met een kleine plus van 0,8 procent min of meer stabiliseerde op het niveau van augustus vorig jaar. Van de overige non-foodartikelen die in fysieke en webwinkels worden verkocht liepen de prijsontwikkelingen in augustus nogal uiteen. Populaire diensten werden  vooral duurder in augustus. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie economie.

CBS inflatie
CBS inflatie economie

Herenkleding koploper prijsstijging binnen kledingsegment

Binnen het totale kledingpakket dat in augustus ruim 3 procent duurder werd, verschilden de prijsontwikkelingen in augustus stevig. Zo steeg herenkleding in augustus dit jaar vergeleken met augustus vorig jaar 7,2 procent in prijs. Dit was voor herenkleding de hoogste prijsstijging sinds december 2021 toen de prijzen met 7,8 procent omhoog gingen. Dameskleding werd in augustus 2,7 procent duurder en baby- en kinderkleding juist nipt goedkoper (-0,2 procent).  De prijs van kleding steeg tot nu toe in 2022 bescheiden. In de periode januari-augustus dit jaar groeiden de kledingprijzen met gemiddeld 2,3 procent. Herenkleding werd in die periode 4,9 procent duurder, dameskleding 1,8 procent en baby- en kinderkleding 0,2 procent. Schoenen werden in de eerste acht maanden van dit jaar 2,9 procent duurder.

Sterk uiteenlopende prijsontwikkelingen in non-foodassortiment detailhandel: meubelen en vloerbedekking flink duurder en tv’s, audio- en videoapparatuur goedkoper

In de diverse non-foodbranches van de detailhandel verschilden de prijsontwikkelingen van de verkochte artikelen in augustus nogal. Zo werden meubelen vergeleken met augustus vorig jaar 14,8 procent duurder en vloerbedekking 13,3 procent. Huishoudelijke apparaten klommen 8,3 procent in prijs. Bijna 2 procent goedkoper daarentegen werden in augustus tv’s, audio- en videoapparatuur. Min of meer stabiel bleven de augustusprijzen van gereedschappen (+0,5 procent) en telefoons (+0,8 procent). In de buurt van de gemiddelde prijsontwikkeling van kleding kwamen in augustus de prijzen van spellen en speelgoed (+2,1 procent), bloemen en planten (+1,5 procent), boeken (+2,0 procent) en sieraden, klokken en horloges (+5,8 procent).

Consumenten ook in horeca en bij kappers duurder uit

Dat de consument het vandaag de dag flink voor zijn kiezen krijgt, blijkt ook uit de prijsontwikkeling van de populaire consumptieve diensten. Zo werden hotels in augustus liefst 15,4 procent duurder, restaurants en cafés 8,6 procent en kappers en schoonheidssalons 4,6 procent.

Paradigma in de mode-industrie
Eenrichtingsverkeer van modebedrijven houdt verandering tegen,  retailers kunnen de risico’s niet meer alleen dragen, maar wat zijn de oplossingen?

“Naar aanleiding van mijn artikel over het nieuwe inkoopmodel in dit blad, heb ik een aantal reacties gekregen. Men was het geheel met me eens, maar wilde graag oplossingen horen. Ik had gehoopt reacties van modemerkbedrijven te krijgen, maar het waren allemaal reacties van zeer teleurgestelde en wellicht enigszins gefrustreerde retailers. Ze willen graag zaken blijven doen, maar het eenrichtingsverkeer van de modemerkbedrijven blijft alle mogelijke veranderingen en verbeteringen tegenhouden. Deze weerstand van de modemerkbedrijven is te begrijpen vanuit de context van hun eigen organisatie. Maar, ze vergeten dat ze niet alleen op de wereld zijn en dat het ‘pushen’ van producten naar de winkels verleden tijd is. De winkelbedrijven hebben door onder andere de crisis en de opkomst van internetverkopen niet meer de middelen en mogelijkheden om het volledige risico, in de vorm van uitverkochte producten, niet-verkochte producten en de lage omloopsnelheid, te dragen.

Lees het hele artikel hier

Home 1
Drs. Eric BuiningOver veranderingen binnen onze industrie
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0