Laag consumentenvertrouwen klimt langzaam uit dal

Laag consumentenvertrouwen klimt langzaam uit dal

Elke maand publiceert het CBS het economische bulletin met gegevens over het inkomen en de bestedingen. Uit het bulletin komt naar voren dat consumenten in april voor de zesde maand op rij minder pessimistisch waren dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is echter nog steeds laag. Wel blijkt uit de gegevens van het CBS dat de koopbereidheid van consumenten minder negatief was.

Het consumentenvertrouwen in april ligt ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit. Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Verder zijn er geen grote veranderingen uit de cijfers op te maken. Consumenten waren in april even pessimistisch over de economie als in maart. De tijd voor het doen van grote aankopen vonden consumenten wel minder ongunstig.

Bron: CBS

0 Lees meer

Kleding peperduur

Kleding peperduur

In februari dit jaar zijn de kledingprijzen met bijna 12 procent gestegen. Kleding lijkt daarmee in Nederland na energie en voedingsmiddelen bijna onbetaalbaar te worden. Dit blijkt uit de meest recente inflatiecijfers van het CBS.

Vooral herenkleding

Sinds september vorig jaar is kleding flink duurder geworden. In september stegen de prijzen plotsklaps met 8,0 procent en in de periode daarna zijn de prijzen steeds verder doorgeschoten. Prijspieken werden bereikt in december vorig jaar (+12,3 procent) en februari dit jaar (+11,8 procent). Prijsstijgingen van kleding van deze omvang heeft het CBS niet eerder gemeten. Herenkleding was binnen de kledingbranche de meest opvallende prijsstijger in februari. Herenkleding werd toen vergeleken met februari een jaar eerder liefst 17,1 procent duurder. Bijna evenveel als voeding in die periode duurder werd (+ 18,4 procent). Dameskleding werd in februari ook met dubbele cijfers duurder (+12,5 procent). Baby- en kinderkleding daarentegen wisten zich voorlopig nog aan dit prijsgeweld te onttrekken en deden het in februari binnen de kledingbranche rustig aan. De prijzen stegen er maar met 3,3 procent.

Ook kleding aanjager inflatie
Na twee maanden van afnemende inflatie zijn de inflatiecijfers in februari weer gestegen. Grote boosdoener waren voedingsmiddelen die in februari ongekend in prijs stegen (+18,4 procent), terwijl energie in februari juist goedkoper werd (-2,9 procent). Door de sterk oplopende prijzen van kleding de afgelopen maanden wordt kleding langzamerhand onbetaalbaar voor een groeiende groep consumenten, die de eindjes niet meer aan elkaar weten te breien. Ook worden de hogere kledingprijzen een steeds belangrijkere factor bij de bepaling door het CBS van het maandelijkse inflatiecijfer.

Bron: CBS

0 Lees meer

Kledingverkopen vorig jaar met bijna kwart gestegen

Kledingverkopen vorig jaar met bijna kwart gestegen
In 2022 is de geldomzet van de kledingbranche in Nederland met 24,2 procent gestegen. Hogere kledingprijzen waren deels verantwoordelijk voor deze hoge omzetstijging. In volume was de stijging wat lager (+19,0 procent). Vooral door hogere non-foodverkopen (+12,5 procent) steeg de geldomzet van de totale detailhandel vorig jaar met bijna 7 procent. In volume werd er in de detailhandel vorig jaar licht minder verkocht dan in 2021. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-data door onze redactie economie.

Lockdowns zorgen voor heftige omzetbewegingen in kledingbranche
Winkelopenstellingen en –sluitingen, afhankelijk van de stand van zaken rond corona, hebben vorig jaar vooral in de non-foodsector van de detailhandel grote omzetbewegingen veroorzaakt. Zo waren de omzetstijgingen in geld in de kledingbranche in de eerste vier maanden van 2022 exceptioneel hoog: ruime verdubbelingen in januari (+118,3 procent) en februari (+138,4 procent) en fikse groei in maart (+57,4 procent) en april (+61,5 procent). In de periode mei-november vorig namen de omzetontwikkelingen in de kledingbranche weer normalere proporties aan om in december met +55,4 procent weer fors te stijgen. De kledingbranche was vorig jaar overigens wat omzetgroei betreft (+24,2 procent) de best scorende branche in de detailhandel. De schoenenbranche volgde met een omzetgroei van +18,8 procent. De laagste groei in de non-foodsector werd vorig jaar met een geldomzetstijging van 4,7 procent behaald door de doe-het-zelfbranche.

Internetverkopen in mineur
Aan jarenlange forse omzetstijgingen van de internetverkopen in de detailhandel kwam in 2022 abrupt een einde. Wellicht deden consumenten zodra het weer kon graag hun aankopen in de winkel. De internetverkopen in de detailhandel daalden in 2022 met 7,6 procent. Pure webshops zagen hun omzet vorig jaar met 5,8 procent teruglopen, terwijl de winkelbedrijven die naast winkelverkoop ook nog via internet verkopen vorig jaar online 9,6 procent minder verkochten.  De kledingverkopen via internet namen in 2022 met 4,2 procent af.

Herenkleding meest in prijs gestegen
Kleding was vorig jaar gemiddeld 4,7 procent duurder dan in 2021. Herenkleding steeg in 2022 het meest in prijs. Vergeleken met 2021 groeiden de prijzen van herenkleding gemiddeld met 7,0 procent. Dameskleding werd vorig jaar +4,5 procent duurder en baby- en kinderkleding +2,3 procent. De prijsstijgingen van kleding zijn vorig jaar vanaf september hoger geworden met als voorlopige piek december toen kleding liefst 12,3 procent duurder werd vergeleken met december 2021.

Bron: CBS

0 Lees meer

Schoenen en kleding in januari flink duurder

Kleding in januari flink duurder, maar minder dan in december

De kledingprijzen zijn in januari met 9,4 procent gestegen vergeleken met januari vorig jaar. In december was de prijsstijging nog aanmerkelijk hoger (+12,3 procent). In alle kledingsegmenten daalde het stijgingstempo in januari vergeleken met december vorig jaar. Bij schoenen daarentegen was de prijsstijging in januari juist veel hoger dan in december. Dit blijkt uit een analyse van recente inflatiecijfers door onze redactie economie.

Dameskleding meest in prijs gestegen

Dameskleding was in januari net als in december het kledingsegment waar de grootste prijsstijging plaatsvond. Vergeleken met januari vorig jaar werd dameskleding in januari 11, 7 procent duurder, in december was dat nog 14,1 procent. De prijsstijging van herenkleding was in januari dit jaar fractioneel lager dan die van dameskleding(+11,4 procent). Baby- en kinderkleding werden in januari maar 1,0 procent duurder en bleven hiermee ver achter bij de gemiddelde prijsstijging in de andere kledingsegmenten.

Stijgingstempo schoenen verdubbeld

Ging het stijgingstempo bij kleding in januari omlaag, bij schoenen ging deze juist scherp omhoog. In januari stegen de schoenenprijzen vergeleken met januari vorig jaar met gemiddeld 8,5 procent,  waar ze in december vorig jaar nog niet met de helft stegen (+4,2 procent). Over de hele schoenenlinie stegen de prijzen in januari aanzienlijk meer dan in december:

  • Herenschoenen: januari 2023  + 8,9 procent,  december 2022 +3,9 procent
  • Damesschoenen januari 2023  +11,0 procent, december 2022 +6,5 procent
  • Kinderschoenen januari 2023   +1,6 procent,   december 2022 -1,4  procent

Inflatie in januari lager door dalende energieprijzen

Vooral door dalende energieprijzen is de inflatie in januari gedaald naar +7,6 procent. In december was de inflatie nog +9,6 procent. Sinds september vorig jaar toen de inflatie een top bereikte van +14,5 procent is de inflatie aan het dalen. De invloed van de energieprijzen op de daling moge duidelijk worden uit de ontwikkeling van de energieprijzen in deze periode: In september vorig jaar bedroeg de prijsstijging van energie nog +199,7 procent en in januari dit jaar daalden de energieprijzen zelfs met 3,4 procent vergeleken met januari vorig jaar. Voedingsmiddelen eveneens van grote invloed op het inflatiecijfer blijven wel in prijs stijgen. In januari stegen de voedingsprijzen gemiddeld met liefst 17,6 procent tegen +17,0 procent in december.

Bron data: CBS.

0 Lees meer

Aantal kleding- en schoenenwinkelbedrijven in 2022 verder gedaald

Aantal kleding- en schoenenwinkelbedrijven in 2022 verder gedaald

Steeds meer modewinkelbedrijven verdwijnen uit het straatbeeld. Vanaf 2010 zette de daling van het aantal winkelbedrijven in en sindsdien neemt het aantal modewinkelbedrijven jaarlijks nagenoeg onafgebroken af. Zo waren er begin 2023 nog bijna 7800 kledingwinkelbedrijven over, 4,1 procent minder dan begin 2022 toen er nog 8120 van deze bedrijven waren. Sinds 2010 is inmiddels ruim een kwart van het aantal kledingwinkelbedrijven verdwenen.  Zowel het aantal schoenen- als aantal lederwarenwinkelbedrijven daalde in 2022 sterker dan het aantal kledingbedrijven. De afname van het aantal bedrijven bedroeg in beide branches ruim 8 procent. Relatief dubbel zo veel als het aantal kledingbedrijven, dat in dat jaar de deuren sloot. Webshops vormen in de kledingsector de enige branche die jaarlijks groei van het aantal bedrijven laat zien. Met 3,5 procent meer webshops was dit in 2022 ook weer het geval. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-data door onze redactie economie.

Sterkste daling bij textielsupermarkten

Binnen de kledingbranche stopten in 2022 relatief de meeste winkelbedrijven bij de textielsupermarkten (-11,1 procent). Begin 2023 telde Nederland nog maar 120 textielsupermarktbedrijven. Eveneens meer dan gemiddeld daalde in 2022 het aantal winkelbedrijven in de baby- en kinderkledingbranche (-5,9 procent), de herenkledingbranche (-5,0 procent) en de branche waar een algemeen assortiment aan heren-, dames- en kinder- en babykleding wordt verkocht (-4,8 procent). Onder de gemiddelde daling bleef de grootste branche in de kledingsector: de dameskledingbranche. Hier verdween in 2022 “maar” 3,5 procent van het aantal winkelbedrijven. Begin 2023 waren er nog 2640 dameskledingbedrijven actief. De kleine gespecialiseerde onderkledingbranche was in 2022 de enige kledingwinkelbranche waar geen daling van het aantal bedrijven plaatsvond. Het aantal winkelbedrijven maakte hier in 2022 een pas op de plaats en stabiliseerde op een totaal aantal van 285.

Schoenen- en lederwarenbranche harder geraakt

Vergeleken met de kledingsector daalde het aantal winkelbedrijven in de schoenen- en lederwarenbranche in 2022 veel  harder. In de schoenenbranche staakte vorig jaar 8,1 procent van de winkelbedrijven de activiteiten en waren begin 2023 nog 855 bedrijven actief. Sinds 2010 is het aantal schoenwinkelbedrijven inmiddels met bijna 42 procent gedaald. Bij de lederwarenbedrijven sloot in 2022 8,7 procent de deuren en waren er begin 2023 nog maar 210 winkelbedrijven actief. Dit betekent een totaal afname van 32,3 procent sinds 2010.

Aantal webshopbedrijven in kleding stijgt naar ruim 19000

Webshops in kleding laten als enige branche in de kledingsector voortdurende groei van het aantal bedrijven zien. In 2022 steeg het aantal met 3,5 procent naar in totaal 19105 bedrijven begin 2023. De eerste CBS-meting van het aantal webshops in kleding dateert van 2012. Toen bedroeg het totaal aantal nog geen 5000 webshops. Met een stijging van 290,3 procent is het aantal webshops in elf jaar tijd bijna verviervoudigd.

Bron getoonde cijfers: CBS

0 Lees meer

Schoenenprijzen blijven ver achter bij inflatiecijfer

Schoenenprijzen blijven ver achter bij inflatiecijfer                                    

De prijzen van schoenen zijn in 2022 duidelijk onder de stevige stijging van de inflatie gebleven. Ook bleef de prijsontwikkeling van schoenen achter bij de gestegen prijzen van kleding in 2022. Dit blijkt uit een analyse van recente inflatiecijfers door onze redactie economie.

2,7 procent gestegen

Schoenen werden in 2022 gemiddeld 2,7 procent duurder, veel minder dan het totale mandje aan goederen en diensten (de inflatie) , dat in 2022 vooral als gevolg van de sterk gestegen prijzen van energie en voedsel precies 10 procent duurder werd. Binnen het schoenensegment werden in 2022 vooral herenschoenen (+4,1 procent) en damesschoenen (+3,3 procent) duurder. Kinderschoenen waren een duidelijke dissonant en werden niet duurder in 2022 maar juist goedkoper (-0,5 procent).  De schoenenprijzen stegen in 2022 ook minder hard dan de prijzen van kleding. Kleding was in 2022 gemiddeld 4,7 procent duurder dan in 2021.

Damesschoenen veel duurder in december

In december stegen de schoenenprijzen met gemiddeld 4,2 procent. De hoogste prijsgroei was in december voor rekening van de damesschoenen die vergeleken met december 2021 6,5 procent duurder werden. Zo hoog was de prijsstijging van damesschoenen niet eerder in 2022. In december  werden herenschoenen 3,9 procent duurder, terwijl kinderschoenen juist goedkoper werden in december (-1,4 procent).

Bron: CBS

0 Lees meer

Markt, textielsupermarkten en herenkledingwinkels tellen meeste omzetstijgers kleding

Markt, textielsupermarkten en herenkledingwinkels tellen meeste omzetstijgers kleding

De kledingwinkels boekten in het derde kwartaal van dit jaar 6 procent meer omzet dan in derde kwartaal vorig jaar. Niet alle kledingwinkels gingen er echter in het derde kwartaal in omzet op vooruit. Integendeel bij iets meer dan de helft van de kledingbedrijven daalde de omzet en bij een minderheid van de bedrijven steeg de omzet. In de markthandel in kleding en textiel en bij de textielsupermarkten zaten relatief de meeste omzetstijgers en bij dameskledingwinkels de minste.  Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-data door onze redactie economie.

Omzetgroei per kwartaal steeds lager

De omzetstijging van 6 procent die kledingwinkels in het derde kwartaal realiseerden was veruit de laagste van de eerste drie kwartalen dit jaar. Winkelsluitingen als gevolg van de coronaperikelen in de eerste twee kwartalen van 2021 zorgde voor extreem hoge uitslagen in vooral het eerste kwartaal van dit jaar (+92,2 procent). In het tweede kwartaal was de omzetgroei al een stuk bescheidener (+19,5 procent).

Meeste omzetstijgers bij grootste kledingwinkelbedrijven

De grootste kledingwinkels, met meerdere winkelvestigingen en minstens 250 werkzame personen, telde in het derde kwartaal veruit de meeste omzetstijgers. Bij 63 procent steeg de omzet, waarvan bij 41 procentpunt sprake was van zoals het CBS dat noemt “normale omzetgroei” ( tot +20 procent) en bij 22 procentpunt van “snelle omzetgroei”(vanaf +20 procent of meer). Een derde van de grootste kledingwinkels zag zijn omzet in het derde kwartaal “normaal” afnemen (tot -20 procent). Snelle daling (vanaf -20 procent) kwam bij de grootste kledingwinkels in deze periode niet voor. Bij 4 procent van de grootste kledingwinkels stabiliseerde de omzet in het derde kwartaal. De minste omzetstijgers (44 procent) kwamen in het derde kwartaal voor bij de kleinere kledingwinkelbedrijven met 2 tot 10 werkzame personen. Bij 53 procent van deze bedrijven daalde de omzet.

60 procent markthandelaren in kleding en textiel boekt omzetwinst

Relatief de meeste omzetstijgers in de kledingbranche waren markthandelaren. Bij 60 procent steeg de omzet in het derde kwartaal, waarvan bij 40 procentpunt zelfs met 20 procent of meer. Op de tweede plek stonden de textielsupermarkten waar 52 procent van de bedrijven in het derde kwartaal omzetgroei realiseerde. De helft van de omzetgroeiers onder de textielsupermarkten boekte een groei tot 20 procent, de andere helft vanaf 20 procent. Van de winkels in herenkleding won 49 procent omzet in het derde kwartaal, terwijl 48 procent omzet verloor en 3 procent de omzet gelijk zag blijven. Herenkledingbedrijven met slechts 1 werkzame persoon waren  in het derde kwartaal het meest succesvol: bij 56 procent van deze zogenaamde eenpitters steeg de omzet en bij 42 procent daalde omzet. Dameskledingwinkels boerden wat omzetgroeiers en –dalers betreft relatief het slechtst in het derde kwartaal. Bij ruim de helft van de dameswinkels (54 procent) nam de omzet af, bij 38 procentpunt was sprake van normale daling (tot 20 procent) en bij 16 procent van snelle daling (vanaf 20 procent). In totaal steeg bij 44 procent van de dameskledingbedrijven de omzet in het derde kwartaal, waarvan bij 16 procentpunt met 20 procent of meer.

0 Lees meer

Vertrouwen detailhandelsondernemers in voortbestaan gedaald

Vertrouwen detailhandelsondernemers in voortbestaan gedaald

In de detailhandel was het aantal ondernemers dat begin november dit jaar verwachtte nog minstens een jaar te bestaan duidelijk lager dan in mei. Bijna 30 procent van het aantal ondernemers in de detailhandel gaf in november aan dat de hoge prijzen van energie en grondstoffen een doorslaggevende rol spelen bij hun oordeel over de continuïteit van hun bedrijf. Overigens was de prijsontwikkeling in de modebranches in november dit jaar wisselend:  kleding steeg in prijs en schoenen daalden in prijs. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie economie.

Ruim 70 procent van de detailhandelsbedrijven denkt nog minstens een jaar te kunnen overleven

Van alle bedrijven in de detailhandel verwachtte in november 71,8 procent van de ondernemers minstens een jaar te kunnen voortbestaan onder de huidige economische omstandigheden; 2,3 procent verwachtte een half jaar tot een jaar te kunnen overleven en 2,0 procent drie maanden tot een half jaar. 0,8 procent van de bedrijven verwachtte tot drie maanden te kunnen overleven en 23,1 procent gaf in november aan niet te kunnen zeggen hoe lang ze onder de economische omstandigheden van dat moment de continuïteit van hun bedrijf kunnen handhaven. Vooral het percentage detailhandelsbedrijven dat in november dacht nog minstens een jaar te kunnen overleven is vergeleken met mei dit jaar stevig lager.  In mei gaf nog 78,7 procent van de ondernemers aan minstens een jaar te kunnen overleven.

Bijna 30 procent van detailhandelsondernemers vindt dat hoge energie- en grondstofprijzen hun voortbestaan bedreigen

28,2 procent van de ondernemers in de detailhandel vond in november dat de hoge prijzen van energie en grondstoffen een doorslaggevende rol spelen in het voortbestaan van hun bedrijf. Ruim 63 procent  van de ondernemers vond dat de hoge prijzen van energie en grondstoffen wel een rol spelen in hun voortbestaan, maar geen doorslaggevende, terwijl 8,3 procent hoge prijzen niet of nauwelijks een rol vond spelen.

Kledingprijzen stijgen en schoenenprijzen dalen in november

In november was kleding 6,6 procent duurder dan in november vorig jaar. Dameskleding steeg in die periode 7,8 procent in prijs en herenkleding 7,7 procent. Baby- en kinderkleding kwam met een prijsstijging van 1,8 procent veel minder van zijn plaats. In de eerste elf maanden van dit jaar stegen de kledingprijzen gemiddeld met 4,0 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De prijs van schoenen maakte in november een duidelijk andere ontwikkeling door dan de kledingprijzen. Schoenen werden in november 1,3 procent goedkoper, waar kleding in november juist duurder werd. Vooral kinderschoenen daalden in november in prijs (-6,2 procent). Bij herenschoenen ging er vergeleken met november vorig jaar 0,5 procent van de prijs af, terwijl damesschoenen als enige schoenensoort een kleine prijsstijging doormaakte (+0,2 procent). In de periode januari-november  dit jaar stegen de schoenenprijzen gemiddeld met 2,6 procent.

0 Lees meer

Detailhandel verwacht volgend jaar hogere omzet

Ondanks een naderende recessie verwachten ondernemers in de detailhandel volgend jaar per saldo hogere omzetten te behalen. Er zijn met betrekking tot de verwachte omzetontwikkeling volgend jaar meer positieve dan negatieve detailhandelsondernemers. Ook wordt voor volgend jaar groei van de personeelssterkte voorzien. Negatief gestemd daarentegen zijn de detailhandelsondernemers over de investeringen volgend jaar. De verwachtingen voor het laatste maar voor de detailhandel ook belangrijkste kwartaal van dit jaar zijn overwegend positief. Dit blijkt uit een analyse van recente conjunctuurgegevens door onze economische redactie.

Een derde detailhandelsondernemers ziet omzet stijgen in 2023

Ruim 33 procent van de ondernemers in de detailhandel verwachtte begin vierde kwartaal dit jaar dat de omzet volgend jaar hoger zal zijn dan in 2022. Meer dan de helft dacht dat de omzet volgend jaar gelijk zal blijven aan die van dit jaar, terwijl 16,2 procent uitging van lagere omzetten in 2023. Over de voor volgend jaar verwachte ontwikkeling van de personeelssterkte zijn de ondernemers in de detailhandel nipt positief. Het aantal ondernemers dat personeelsgroei voorziet ligt 4,7 procent hoger dan het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte volgend jaar zal afnemen. Overigens denkt bijna 80 procent dat de personeelssterkte volgend jaar gelijk zal blijven aan die van dit jaar. Als de verwachtingen van de detailhandelsondernemers voor volgend jaar uitkomen, zal de detailhandel in 2023 minder investeren dan in 2022. Meer dan 16 procent van de ondernemers denkt namelijk dat de investeringen in 2023  vergeleken met dit jaar gaan afnemen, terwijl maar 13,5 procent investeringsgroei voorziet. De overgrote meerderheid gaat evenwel voor volgend jaar uit van gelijkblijvende investeringen.

Detailhandel positief over omzetontwikkeling in belangrijkste kwartaal van het jaar

De omzetverwachtingen van detailhandelaren voor het vierde kwartaal van dit jaar zijn licht positiever dan vorig jaar. Vorig jaar voorzag per saldo 26,3 procent van de ondernemers hogere omzetten in het laatste kwartaal tegen 27,2 procent dit jaar. Overigens verwacht per saldo een grote meerderheid van de ondernemers hogere prijzen in het vierde kwartaal van dit jaar (63,3 procent). Per saldo 4,4 procent denkt dat de personeelssterkte dit jaar in het vierde kwartaal zal toenemen.

Ondernemers zonder zorgen over bedrijfsvoering daalt

Het aantal ondernemers dat begin vierde kwartaal dit jaar geen belemmeringen voor de bedrijfsvoering voorzag, is vergeleken met de meting van het vierde kwartaal vorig jaar flink afgenomen. Vorig jaar voorzag nog 37,5 procent van de ondernemers geen belemmeringen, nu nog maar 20,2 procent. Belangrijkste knelpunt blijft het tekort aan arbeidskrachten: 37,1 procent ervaart thans deze belemmering. Onvoldoende vraag is een duidelijk groeiende belemmering. Inmiddels ervaart 13 procent van de detailhandelsondernemers dit als belangrijkste belemmering, vorig jaar nog maar 4 procent.

0 Lees meer

Record prijsstijging kleding

Record prijsstijging kleding

Kleding is sinds september een nadrukkelijke mede-aanjager van de inflatie geworden. Na de forse stijging van de kledingprijzen in september liepen de kledingprijzen in oktober verder op naar een nog niet eerder vertoonde plus van bijna 10 procent vergeleken met oktober vorig jaar. Tot en met augustus dit jaar kwam prijsstijging van kleding niet boven de 3,9 procent uit. Schoenen doen vooralsnog nauwelijks mee aan het opjagen van de inflatie, in oktober bedroeg de prijsstijging hier nog geen 3 procent. Vooral door iets lagere energieprijzen deed de totale inflatie in oktober een kleine stap terug. Net als bij kleding echter nam bij onder meer voedingsmiddelen en meubelen het stijgingstempo van de prijzen verder toe naar nog niet eerder bereikte niveaus. Dit blijkt uit een analyse van recent door het CBS gepubliceerde inflatiecijfers door onze economische redactie.

Herenkleding stijgt het meest in prijs

Kleding werd in oktober liefst 9,4 procent duurder, nadat de prijzen in september al met 8,0 procent waren gestegen. Herenkleding is binnen het kledingsegment koploper prijsstijging. In oktober ging de prijs van herenkleding met 11,8 procent omhoog. In september werd voor herenkleding al een stijging van 9,6 procent gemeten. Ook de prijs van dameskleding trok in oktober flink aan. Vergeleken met oktober vorig jaar werd dameskleding 9,4 procent duurder, fors meer dan in september toen dameskleding 6,5 procent in prijs steeg. Baby- en kinderkleding was in oktober de kledinggroep met de minste prijsstijging (+6,6 procent). Sinds september zijn de prijzen van kleding fors gaan stijgen. Daar vóór zaten de prijzen veel minder in de lift.  De gemiddelde prijsstijging van kleding in de periode januari-oktober 2022 (+3,7 procent) komt dan ook niet in de buurt van de sterke stijgingen in september en oktober. Herenkleding werd in de eerste tien maanden het meest duurder: gemiddeld steeg de prijs in deze periode met 6,1 procent, gevolgd door respectievelijk dameskleding met een gemiddelde prijsstijging in 2022 tot nu toe van 3,1 procent en baby- en kinderkleding met een gemiddelde prijsstijging van 2,0 procent.

Schoenen geen aanjager inflatie

Schoenen werden in oktober 2,8 procent duurder en waren daarmee geen aanjager van de hoge inflatie. Integendeel schoenen dempten eerder de inflatie. Weliswaar stegen zowel dames- als herenschoenen in oktober 4,0 procent in prijs, maar kinderschoenen werden in oktober juist 2,0 procent goedkoper. Inclusief de prijsontwikkeling in oktober werden schoenen gemiddeld 3,0 procent duurder in de eerste tien maanden van dit jaar.  Herenschoenen stegen in deze periode het meest in prijs (+4,6 procent), terwijl dames- en kinderschoenen eveneens in deze periode respectievelijk 3,3 en 0,2 procent duurder werden.

.

Inflatie licht gedaald in oktober

In oktober kwam de inflatie uit op 14,3 procent. Licht lager dan in september toen consumentengoederen en -diensten 14,5 procent duurder waren dan een jaar eerder. De ranglijst van  hoogste prijsstijgers wordt nog steeds aangevoerd door energie die in oktober 173,3 procent duurder was dan in oktober vorig jaar, licht lager dan in september toen de prijsstijging van energie 199,7 procent bedroeg. Voedingsmiddelen zijn in oktober wel verder in prijs gestegen van +12,8 procent in september naar +14,0 procent in oktober. Ook meubelen en andere woninginrichtingsartikelen voeden de inflatie thans flink: in oktober werden woninginrichtingsartikelen 14,7 procent duurder tegen +13,1 procent in september.

0 Lees meer
Paradigma in de mode-industrie
Eenrichtingsverkeer van modebedrijven houdt verandering tegen,  retailers kunnen de risico’s niet meer alleen dragen, maar wat zijn de oplossingen?

“Naar aanleiding van mijn artikel over het nieuwe inkoopmodel in dit blad, heb ik een aantal reacties gekregen. Men was het geheel met me eens, maar wilde graag oplossingen horen. Ik had gehoopt reacties van modemerkbedrijven te krijgen, maar het waren allemaal reacties van zeer teleurgestelde en wellicht enigszins gefrustreerde retailers. Ze willen graag zaken blijven doen, maar het eenrichtingsverkeer van de modemerkbedrijven blijft alle mogelijke veranderingen en verbeteringen tegenhouden. Deze weerstand van de modemerkbedrijven is te begrijpen vanuit de context van hun eigen organisatie. Maar, ze vergeten dat ze niet alleen op de wereld zijn en dat het ‘pushen’ van producten naar de winkels verleden tijd is. De winkelbedrijven hebben door onder andere de crisis en de opkomst van internetverkopen niet meer de middelen en mogelijkheden om het volledige risico, in de vorm van uitverkochte producten, niet-verkochte producten en de lage omloopsnelheid, te dragen.

Lees het hele artikel hier

HOME 2
Drs. Eric BuiningOver veranderingen binnen onze industrie
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0