INretail maakt zich zorgen over verhoging minimumloon

INretail maakt zich zorgen over verhoging minimumloon 

Een nieuwe voorgestelde verhoging van het wettelijke minimumloon, voortkomend uit een motie van de Tweede Kamermeerderheid tijdens de algemene beschouwingen, vormt een bedreiging voor talloze ondernemers, vooral in arbeidsintensieve sectoren. Volgens Jan Meerman, directeur van INretail, zullen de stijgende loonkosten een zware last vormen voor bedrijven, waardoor hun verdienvermogen wordt aangetast. Meerman waarschuwt tegen politiek populisme ten koste van ondernemers en stelt dat de verhogingen te snel en ondoordacht worden doorgevoerd. 

Onhoudbare situatie 

INretail heeft berekend dat werkgevers in verschillende sectoren, met name in de non-food retail, in januari te maken krijgen met een loonkostenstijging van meer dan 10%. Naast de verhoging van het wettelijk minimumloon is er ook een aanpassing van de minimumuurloonnorm op basis van een 36-urige werkweek, wat resulteert in een extra loonkostenstijging van 5,6% voor INretail-branches. Meerman wijst erop dat meerdere veranderingen tegelijkertijd niet haalbaar zijn: “De begrote ondernemersinkomsten zullen worden opgeslokt door de extra loonkosten die vanaf januari optreden. Dit is onhoudbaar en laat geen ruimte voor investeringen in duurzaamheid. Bedrijven zullen failliet gaan, werkgelegenheid zal verdwijnen, en winkelstraten zullen verbleken. Dit alles staat op het spel. Ik veroordeel politici die streven naar populariteit vanwege de aanstaande verkiezingen zonder deze gevolgen te overwegen.” 

Gebrek aan realiteitszin 

Meerman richt zijn kritiek op politieke partijen die via een motie tijdens de Algemene Beschouwingen een verhoging van het wettelijk minimumloon eisten. Hij merkt op dat het gebrek aan besef over de impact op bedrijven verontrustend is en dat het neigt naar populisme met het oog op de naderende verkiezingen op 22 november. “Het hele bedrijfsleven wordt over één kam geschoren, maar de meerderheid werkt hard voor een inkomen onder het modale niveau,” zegt hij. “In non-food retail branches is de gemiddelde nettowinst 5% bij een omzet van een half miljoen euro. Het gemiddelde inkomen van de ondernemer is €25.000, blijkt uit onderzoek van Panteia. Personeelskosten vormen 20% van de omzet, maar deze zullen in drie jaar tijd met 30% stijgen, wat neerkomt op 6% hogere loonkosten dan het inkomen van de ondernemer. Ondernemers zullen niets overhouden, vooral omdat ze niet alle kosten kunnen doorberekenen in hogere prijzen.” 

Alternatieve keuzes 

Meerman pleit voor meer realiteitszin en alternatieve politieke keuzes. “Politiek moet ondernemerschap stimuleren in plaats van belemmeren. Werkgevers willen hun medewerkers een hoger nettoloon gunnen, maar dit moet wel betaalbaar blijven, en een inkomen voor de ondernemer is cruciaal voor de continuïteit. Het verkleinen van het verschil tussen bruto- en nettolonen kan een hoger nettoloon mogelijk maken. Dit kan eenvoudig worden bereikt door de WW-premie voor 2024 op nul te zetten, met een overschot van 35 miljard euro in deze pot. Daarnaast moet de politiek werk aantrekkelijker maken, wat tegelijkertijd het vastgelopen toeslagensysteem kan helpen oplossen.” 

Bron: INretail

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0