Modeketens verantwoordelijk afgedankte kleding

Modeketens verantwoordelijk afgedankte kleding

De textielindustrie veroorzaakt meer CO2-uitstoot dan internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. Met de invoering van uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023 willen de Nederlandse textielbranche en staatssecretaris Van Veldhoven daar verandering in brengen.

De invoering van UPV voor textiel betekent dat producenten van consumentenkleding verantwoordelijk worden voor de inzameling, recycling, hergebruik en afvalfase van de producten die zij op de markt brengen. Producenten dragen de kosten voor het afvalbeheer, wat een financiële prikkel geeft voor kleding van hogere kwaliteit. Hierdoor kan kleding beter worden gerecycled en worden hergebruikt.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0