SeLL bijeenkomst over gevolgen Miljoenennota

Donderdag 13 oktober was er opnieuw een bijeenkomst van SeLL in Waalwijk. Na de opening van voorzitter Harold van Genderen ging Dave Quadvlieg, branchespecialist bij INretail, in op de gevolgen van de Miljoenennota voor de schoenen- en lederbranche. Volgens hem zijn een aantal zaken genoemd die voor ondernemers van belang zijn. Maar voorjaar 2017 staan de nieuwe verkiezingen voor de deur, dus de houdbaarheid van die punten is ongetwijfeld kort en onzeker.

  1. Koopkracht van de consument verbetert. Dat is goed voor de bestedingen. Dit zou veel beter kunnen volgens INretail wanneer ook naar een BTW verlaging zou worden gekeken.
  2. Verlaging winstbelasting. Het lage tarief van 20% geldt nu voor winst tot 200.000, maar dat bedrag gaat stapsgewijs omhoog naar 350.000 euro. Hier profiteren alle ondernemers van, maar heeft vooral een relatief groot effect voor het MKB.
  3. Pensioen in eigen beheer. Veel ondernemers hebben problemen bij het uitkeren van dividend vanwege de pensioenvoorziening die op de balans staat. Daarom kan deze nu worden afgekocht tegen een korting van 34,5 procent.
  4. Loonkostensubsidie voor lage lonen. De overheid wil de werkgeverslasten verlagen voor werkgevers in onder meer de detailhandel.
  5. Geen versterking eigen vermogen. Het kabinet komt helaas niet met een regeling om het eigen vermogen van MKB ondernemers te versterken, hoewel ze hier al wel eerder hebben toegezegd hiermee te zullen komen. Dat remt hun mogelijkheden om te investeren.

Natuurhuiden
Na Dave Quadvlieg vertelden Janine Caalders en Matthea van Staden over hun project met huiden van Nederlandse natuurkoeien. Dit zijn koeien van oud-Hollandse rassen die het Nederlandse landschap onderhouden, zoals Natuurmonumenten dat bijvoorbeeld doet.  Door samen te werken met een looierij die MVO werkt en met designers willen ze een stuk Nederlands landschap verkopen bijvoorbeeld in de vorm van bijvoorbeeld tassen. Hiervoor is de coöperatie voor Transparantie in de Leersector (TLC) opgericht.

Het ontwerpen en ontwikkelen van producten van de huiden komt binnenkort tastbaar tot leven in Waalwijk. Jonge designers, studenten van St.Joost/Avans Hogeschool in Den Bosch en Breda kunnen in een leegstaand winkelpand in Waalwijk aan de slag met het leer. Hier wordt samen met SLEM invulling aan gegeven.

Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0