Winkeldiefstal piekt onder jeugd

Winkeldiefstal piekt onder jeugd

In 2022 werd een opmerkelijke stijging waargenomen in het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat voor het eerst verdacht werd van een misdrijf, volgens het CBS. Dit aantal steeg met 19% ten opzichte van 2021 naar 11 duizend, een recordhoogte. De toename betreft vooral winkeldiefstal, wat de meest voorkomende aanklacht was onder deze nieuwe verdachten. In totaal werden meer dan 17 duizend jongeren in deze leeftijdscategorie verdacht van een misdrijf, een toename van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor twee derde van deze jongeren was dit de eerste keer dat zij met de politie in aanraking kwamen, waarmee zij worden geclassificeerd als ‘first offenders’.

Het aandeel meisjes onder deze first offenders is in de loop der jaren toegenomen, met in 2022 ruim 4 duizend minderjarige meisjes die verdacht werden van een misdrijf, waarvan 83% voor het eerst. Dit is een stijging ten opzichte van 2014, toen 72% van de verdachte meisjes voor het eerst werd verdacht. Bij jongens was dit percentage in 2022 60%, een toename van 53% in 2014. Naast winkeldiefstal waren mishandeling en openlijke geweldpleging veelvoorkomende delicten onder deze jongeren.

De gegevens tonen ook aan dat jongens vaker dan meisjes recidiveren, met een bijzonder sterke oververtegenwoordiging onder veelplegers – jongeren die meer dan vijf keer als verdachte zijn geregistreerd. In 2022 was 96% van deze minderjarige veelplegers een jongen.

Bron: CBS.

winkel diefstel
Aanbevolen artikelen
Neem contact op

Wilt u ons een bericht sturen? Wij nemen z.s.m. contact met u op.

0